Veel medewerkers ervaren informatieovervloed

Ongeveer 3 op de 10 medewerkers ervaart een informatieovervloed. Het gaat hierbij om 2,1 miljoen mensen. Zij verkrijgen op één dag zoveel informatie dat dit moeilijk te verwerken is. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Een negatief effect van een te grote informatieovervloed is dat medewerkers minder tevreden zijn over de arbeidsomstandigheden en ze graag een andere baan willen. Zij denken er aan om een nieuwe werkgever te zoeken die hier meer rekening mee houdt.

Onder hoogopgeleiden medewerkers ligt het percentage wat een informatieovervloed ervaart hoger dan bi lager opgeleiden medewerkers. Er was hierbij tevens een grotere stijging te zien. Mannen en vrouwen scoren ongeveer gelijk als het gaat om het percentage medewerkers wat een informatieovervloed ervaart. Enkel bij de leeftijd is er een verschil te zien: voornamelijk medewerkers tussen de 25-65 jaar hebben last van een informatieovervloed. Dit is lager bij werknemers die jonger of ouder zijn.

Indien er wordt gekeken naar de beroepsklasse zijn het voornamelijk managers die een informatieovervloed ervaren. Zij geven aan dat zij op een werkdag zoveel informatie binnenkrijgen, dat het erg moeilijk is om dit allemaal op een juiste manier te verwerken. Bij de transport en logistiek sector is dit percentage het minst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *